Stipendier- Våga Vara snäll

Om Pelles snällstipendium.

Pelle Svanslös är så mycket mer än bara en lustig figur. Hans grundvärderingar om alla människors lika värde har sedan debuten 1939 varit en genomgående röd tråd i Gösta Knutssons berättelser om honom och hans kamrater.

 

”Ingen har allt men alla har nå’t” och ”Det spelar ingen roll om man har svart eller vit nos, det handlar om hur man är” är några exempel på de kloka ord som Pelle har sagt under åren.

 

Vi tror att barn som växer upp med sunda ideal redan från början kan bli bättre människor som vuxna och vi tror att berättelserna om Pelle kanske kan hjälpa till där.

 

 

Därför instiftatades Pelle Svanslös "Våga Vara Snäll-stipendium" som delas ut den 12 oktober varje år, på Gösta Knutssons födelsedag.

Stipendiet, som delades ut för första gången 2014, är på ett prisbasbelopp och delas ut till personer, grupper eller organisationer som på olika sätt har arbetat med att utveckla barns förståelse för allas lika värde.

Särskilt ska kommunala eller privata förskolor – anställda, klasser eller organisationen – och personer knutna till dem uppmärksammas.

 

Ansökan

Ansökningstiden för stipendiet är 1 aug – 15 sept varje år.

 

I ansökan som görs på ett blankt papper, skriver ni ner vilka ni är, hur ni har jobbat, vad ni har jobbat med, under vilken period och vad resultatet blev.

 

Finns det bilder eller arbetsmaterial etc, så får ni gärna bifoga det också.

 

Skicka in till oss per mail mats.fromme@sagogrand.se eller post:

Sagogränd AB

Brännkyrkagatan 91

118 23 Stockholm

STATUTER FÖR VÅGA VARA SNÄLL­STIPENDIET

Stipendiet är instiftat av Sagogränd AB (556357­0570) med adress Sofielundsgatan 7, 753 23 Uppsala.

 

§ 1 Syfte

I böckerna om Pelle Svanslös och hans vänner finns det en värdegrund som utgår ifrån alla människors lika värde och att man inte behandlas efter vem man är utan efter hur man är och vad man gör. Stipendiet ska utgå från den värdegrunden och syftet med stipendiet är att till barn, i första hand i åldern 0­6 år, förmedla att dessa principer är viktiga grundpelare i livet och leken.

 

§ 2 Stipendiat

Stipendiet delas ut för insatser som gjorts för att öka barns förståelse för allas lika värde och som uppmuntran till att fortsätta med detta arbete. Stipendiet delas ut till personer, grupper eller organisationer som på olika sätt har arbetat med att utveckla barns förståelse för allas lika värde. Särskilt ska kommunala eller privata förskolor – anställda, klasser eller organisationen – och personer knutna till dem uppmärksammas. Personer eller organisationer med anknytning till Sagogränd AB kan ej utses till stipendiat.

 

§ 3 Stipendiets omfattning

Stipendiet delas ut årligen den 12 oktober, på Gösta Knutssons födelsedag, och omfattar en summa motsvarande ett prisbasbelopp samt ett diplom. Stipendiet kan delas ut till samma person, grupp eller organisation flera gånger, dock maximalt två år i rad. Eventuella skatter eller andra avgifter betalas av stipendiaten.

 

§ 4 Nominering

Nominering av kandidater till stipendiet görs till styrelsen för Sagogränd AB,senast15 augusti varje år. Av nomineringen ska framgå vem eller vilka som nomineras, samt skälen till detta.

 

§ 5 Beslut om stipendiat och stipendium

Beslut om vem eller vilka som ska erhålla stipendiet fattas av styrelsen för Sagogränd AB på rekommendation av en jury som årligen utses av styrelsen. Juryn ska bestå av verkställandedirektör för Sagogränd AB och aktieägare i Sagogränd AB samt, om det finns organisationer som bidrar ekonomiskt till stipendiet, utvalda representanter för dessa organisationer. Beslut om att stipendiet ska delas ut fattas av styrelsen för Sagogränd AB.

 

§ 6 Ändringar i statuterna

Ändringar av statuterna får endast göras av styrelsen för Sagogränd AB.

 

§ 7 Nominering och utdelning

Under år 2014 ska nominering av kandidater till stipendiet göras senast den 30 september och utdelning av stipendiet sker den 22 oktober.

 

Mottagare av Pelles - Våga var snäll - stipendie

Mottagare 2017

2017 års stipendie delades mellan:

 

Lundabyns skola i Götene kommun

 

Vinnaren har, tillsammans med elever och personal, arbetat med en tydlig solidarisk värdegrund och teori för gemenskap och jämlikhet, helt i Pelle Svanslös anda. Dessa värderingar har även använts i praktiken, där barnen själva blivit initiativtagare och där deras perspektiv för andras livsvillkor har utvecklats. Arbetet har gett ett livslångt lärande och har tydligt ökat barnens förståelse för Allas lika värde och att Våga Vara Snäll. Tillsammans har detta gjort livet lite bättre för de i nöd, samt fått många tidigare kritiker i regionen att ändra sina åsikter.

 

 

Fritidspedagog Eva Sandin, Värends Nöbbele (Växjö)

 

Stipendiaten har genom att använda sig av berättelserna om Pelle Svanslös och hans vänner, på ett kreativt sätt visat med olika modeller och exempel hur angelägna frågeställningar såsom Allas Lika Värde och antimobbning konkret kan introduceras och användas i förskolearbetet. Stipendiaten har även visat att berättelserna om Pelle Svanslös är en naturlig utgångspunkt avseende teaterverksamhet för förskolebarn, där komplexa frågor kan behandlas på ett stimulerande fantasifullt, enkelt och konkret sätt som kan inspirera andra och därmed leda till en positiv kedjeeffekt.

 

Mottagare 2016

 

2016 års stipendie delades mellan:

 

* Grimsta förskolor i Vällingby utanför Stockholm

 

* Levene fritidshem i Vara kommun

 

 

 

 

Mottagare 2015

 

*Gredelbyskolan/Högåsskolan i Knivsta.

 

Mottagare 2014

 

*Förskolan Kometgatan 2 i Bergsjön, Göteborg

- för deras arbete kring barns förståelse av allas lika värde.

Mottagare 2017